STØTTEMEDLEM

Støtt et lokalt, bærekraftig prosjekt.


Vil du være med på å ta Alleen fra tegnebordet til virkelighet?  Alle monner drar! Bli støttemedlem, meld deg som frivillig, følg oss på sosiale medier eller spre ordet til venner og kjente.

 

Midlene som kommer inn vil bli benyttet til å realisere prosjektet som har forankring i bystyrets vedtak om å lokalisere nye VID i Stavanger. I den forbindelse skal det bygges et nytt nærmiljøanlegg som er åpent for alle. Softgolfanlegget slår et slag for folkehelsen, bidrar til idrett og samhold på tvers av generasjoner og inviterer nabolaget, og alle andre, til å besøke og bruke anlegget.

Hva er et støttemedlem?

 

Det innebærer ingen forpliktelser å bli støttemedlem utover det bidrag som du vil gi. Vi er kjempeglade for alle som støtter saken og som vil snakke positivt om den. VI håper også at mange av våre støttemedlemmer ønsker å bli med å lage banen og å bruke den i fremtiden.

Alle som blir støttemedlemmer vil motta en velkomstpakke (hvis du ønsker det), samt at dere kan motta informasjon om prosjektet, eksklusive invitasjoner til arrangementer i softgolfanlegget og andre relevante tilbud og tjenester i regi av softgolf.no.

 • 1 år

  kr100
  1-års støttemedlemskap
  Gyldig i ett år
 • 3 år

  kr300
  3-års støttemedlemskap
  Gyldig i 3 år
 • 5 år

  kr500
  5-års støttemedlemskap
  Gyldig i 5 år
 • 10 år

  kr1000
  10-års støttemedlemskap
  Gyldig i 10 år

Vil du donere et annet beløp?

Hvis du foretrekker å velge ditt eget beløp, kan du bruke Vipps eller overføre til bankkontoen vår. Merk transaksjonen med teksten "støttemedlem".

Send valgfritt beløp til Vippsnummer

653219

Send valgfritt beløp til kontonummer

1506.54.60308

Picture 1.png

Fysisk aktivitet og helsegevinst

Visste du at softgolf kan gi svært høy samfunnsmessig gevinst? Helsedirektoratet har laget et eksempel på måling av helsegevinst som et resultat av økt gange i befolkningen ved å estimere samfunnsøkonomisk gevinst i en tenkt småby. Hvis vi tilpasser dette til en bydel som Kampen, Tasta og Eiganes med til sammen  ca. 18 500 innbyggere viser regnestykket at dersom alle, uavhengig av aktivitetsnivå, går 10-15 minutter mer i løpet av en dag vil gevinsten av den økte aktiviteten gi 0,025*18 500 = 460 QALYs* per år. Dette kan anslås til en økonomisk verdi på 270 millioner kroner per år.

Om en tenker seg at et nytt softgolfanlegg konservativt bare vil få 300 personer til å øke aktivitetsnivået sitt som skissert over, kan en likevel beregne en gevinst til 0,025x300 = 7,5 QUALYs per år. Og dette utgjør da 4,4 mill. per år i samfunnsøkonomisk gevinst etter Helsedirektoratets regnemåte. Slike regnestykker er selvfølgelig ikke eksakt vitenskap, men gir likevel klare indikasjoner på at i et helhetsbilde hører dette med som en av de viktigste beslutningsfaktorer. En mer detaljert beskrivelse av helseregnestykket finnes i Helsedirektoratets rapport «Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet».


Spørsmål
Har du innspill eller spørsmåll til utviklingen av området? Sende oss epost her: post.softgolf@gmail.com

DISCLAIMER NEDERST *

*(Begrepet QALY viser her til kvalitetsjusterte leveår. Et kvalitetsjustert leveår (QALY) er gitt en økonomisk verdi på 588 000 kr).